Kuvataideyhdistys Ars Nova ry perustettiin 6.11.1967 ja sen kotipaikka on Savonlinna. Vuosien mittaan yhdistys on ollut mukana monissa merkittävissä kulttuurihankkeissa. Ars Nova ry kuuluu Skjl:n - Suomen Kuvataidejärjestöjen liittoon. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taidenäyttelyitä sekä kehittää ja syventää taideharrastusta ja taiteen ymmärtämistä paikkakunnalla. Ars Nova ry:n toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo vuosikokouksen valitsema hallitus.

Näyttelytoiminta on yhdistyksen ydin ja vuosittain järjestetään jurytetty vuosinäyttely, joka on avoin kaikille alueen kuvataiteentekijöille. Vuosinäyttelyn lisäksi pyritään järjestämään teemallinen näyttely jäsenille. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys on järjestänyt myös koulutusta ja opintomatkoja jäsenistölleen. Ars Nova ry:n jäsenistö koostuu ammattitaiteilijoista ja kuvataiteen aktiiviharrastajista. Tällä hetkellä jäsenenä on 66 taiteilijaa.

Ars Nova ry on toiminnallaan rakentamassa osaltaan Savonlinnan kaupungin imagoa kulttuurikaupunkina.

Kiitokset;

Vuosien mittaan yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet Savonlinnan kaupunki, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savonrahasto ja Taiteen edistämiskeskus.


Hallitus 2024:

Katriina Kaija, puheenjohtaja

Anna Toiviainen, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Outi Savolainen, sihteeri

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Esa Tuomiranta ja Marja Putus

Hallituksen varajäsenet:

Sini Kosonen, Juho Sihvonen, Kati Ranta ja Minna Tuunainen